Video clips

Lễ Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV năm 2020 (SV_STARTUP-2020)
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Ngày 21-22/12/2020 vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova và Trường Đại học Thuỷ Lợi tổ chức Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020.